Privacyverklaring

Privacyverklaring voor deze website:

Laatst herzien:  15 januari 2019

We wijzigen onze Algemene Voorwaarden en privacybeleid om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd) na te leven.

Wat betekent dit voor jou?

Als bezoeker van onze website, klant of lid van Rumbold van ons platform heb jij recht om te weten welke gegevens we over jou verzamelen en hoe we die gebruiken, en dat je hierover controle kan uitoefenen. In navolging op de nieuwe wetgeving omtrent gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking is getreden, hebben wij ons privacybeleid bijgewerkt zodat jij inzage hebt in en beslissingen kunt nemen over de gegevens die je met ons deelt. Wij verzamelen twee soorten informatie: Cookie data en Informatie die jij aan ons verstrekt. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we daar van tevoren toestemming voor hebben verkregen.

De nieuwe algemene voorwaarden en het nieuwe privacybeleid zijn ingegaan op 25 mei 2018. Door op of vanaf die datum gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met deze wijzigingen. Als je het niet eens bent met de wijziging of vragen hebt, kun je contact met ons opnemen.

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?

  • Voor het aangaan van ons lidmaatschap en de diensten die wij daarbij uitvoeren.
  • Om in onze dienstverlening beter te kunnen inspelen op jouw persoonlijke situatie
  • Voor onze eigen communicatie en marketingactiviteiten zoals versteviging van de klantrelatie.
  • Voor analyse van persoonsgegevens om onze diensten te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van onze klanten.

Klant / Lidmaatschap

Als je een lidmaatschap bij ons aangaat, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te  kunnen voeren. Bijvoorbeeld om een offerte te sturen, contact te maken, afspraken te maken of te factureren.

Deelname aan ons platform kan niet anoniem. We hebben nu eenmaal gegevens van onze klanten en leden nodig. Wij gaan ervanuit dat je dit begrijpt. En dat je het goed vindt dat we jouw persoonsgegevens daarvoor verwerken en toepassen.

 

Gegevensverzameling via formulieren op onze website

Als bezoeker kan je zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van de website. Wij verzamelen via onze website alleen persoonsgegevens die duidelijk en vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt via ons contactformulier, inschrijfformulier of onze nieuwsbrief. Je kan op deze pagina zien welke gegevens wij van je verzamelen en vastleggen via het Contactformulier.

Wij verzamelen geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

 

Nieuwsbrief

We sturen alleen nieuwsbrieven als je ons daarvoor toestemming heeft gegeven of als je klant bent van Rumbold. Wij verzamelen voor dat doeleinde alleen je voor- en achternaam, eventueel bedrijfsnaam en emailadres. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je af te melden.

 

Cookies

Onze website verzamelt standaard internetlogboekgegevens, zoals IP-adres, browsertype en taal. Om te zorgen voor een goed beheer van onze website maken wij gebruik van cookies.

  • Functionele cookies om onze website goed te laten functioneren.
  • Analytische cookies zoals Google Analytics om onze website te optimaliseren en de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren.

Voor functionele en analytische cookies hoeven wij volgens de wet geen toestemming aan onze bezoekers te vragen, maar we willen je wel laten weten dat die cookies toegepast worden.

 

Blog en sociale media

Deze website biedt de mogelijkheid om inhoud te delen met andere gebruikers via blogs en andere sociale-mediatoepassingen. Eventuele persoonsgegevens of andere bijdragen van jou aan een sociale-mediatoepassing mogen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van die toepassing; daarover hebben wij weinig of geen zeggenschap. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik door anderen van persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan sociale-mediatoepassingen.

Als je op of vanaf 25 mei 2018 gebruik maakt van een van bovengenoemde kanalen om met Rumbold in contact te komen, geeft je aan ons privacy beleid te accepteren. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die bij ons terecht komt vertrouwelijk wordt behandeld volgens de richtlijnen van het CBP en de meldplicht datalekken.

Inzage in jouw persoonsgegevens

Wilt je weten welke persoonsgegevens wij precies van je hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. Je mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van je hebben:

  • te actualiseren
  • te verwijderen

Stuur je verzoek naar welkom@rumbold.nl, dan maken wij het in orde.

Delen van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens van jou aan derden. De informatie kan intern in ons team gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van alle gegevens te respecteren.

Beveiliging

Wij respecteren de privacy van de gebruikers van onze website en diensten en zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. De persoonlijke informatie die aan ons verstrekt wordt, behandelen wij volgens de richtlijn van het College bescherming persoonsgegevens en de meldplicht datalekken. De servers die wij gebruiken voldoen aan de ISO- en NEN-normeringen voor veiligheid en data. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangevuld of gewijzigd. Bij veranderingen passen wij de bovengenoemde datum van herziening aan, en de gewijzigde versie geldt per datum van herziening. Wij adviseren de Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat je steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij jouw gegevens beschermen.

Vragen over webbezoek

Mocht je nog vragen hebben over jouw privacy bij het gebruik van deze website, laat dit dan aan ons weten via welkom@rumbold.nl. Bedankt voor je vertrouwen en je interesse in Rumbold!